CLUB SALİMA OTEL BELDİBİ/ANTALYA

CLUB SALİMA OTEL BELDİBİ/ANTALYA

Adres: Zeytinlik, Atatürk Cd. no: 147, 07210 Kepez/Antalya

 

Tel:(0242) 824 83 60

 

 

 

Share: